Daha İyi Öğretmenin 11 Kuralı by Craig W. Nickisch

Daha İyi Öğretmenin 11 Kuralı
1. Kendinizi tanıyın ve geliştirmeye çalışın
Güçlü ve zayıf yönleriyle kendinizi ve önceliklerinizi tanımaya çalışın. Buna güçlü olduğunuz yönleri ele alarak başlayın, zayıf olduğunuz noktaların üstesinden gelmeye çalışın.
2. Kendi alanınızda ve pedagojinizde en iyisi olmaya çalışın
Sürekli olarak çalışmayı alışkanlık haline getirerek alanınızla olabildiğince özdeşleşin. Öğrettiğiniz konuyla ilgili değişik metadyar, yaklaşımlar ve stratejiler araştırın. Meslektaşlarınızı gözlemleyerek, iyi bir öğretmen olmanın yollarını onlardan da öğrenmeye çalışın.
3. Duruma göre itiraz etmekten çekinmeyin ve eylemlerinizin sorumluluğunu alın
Öğretmenlik mesleğinde daima meydan okumaya ve itiraza yer vardır. Bu tür durumlara hazır olun ve taze perspektifler edinmeye çalışın. Her yeni ve zorlayıcı durumu güleç bir iyimserlikle ve “olabilirlik” yaklaşımıyla karşılayın. Başarılı olduğunuzda mütevazi birşekilde sevincinizi paylaşın. Başarısız olduğunuzda mağlubiyetinizi kabul edin ve yanlış giden şeyleri düzeltmenin yollarını arayın. Asla suçu başkalarına atma yolları aramayın.
4. Sağlıklı ve zamanında kararlar verin
Öğrenme durumlarını süratle değerlendirerek kendinizi ayarlayın, böylesi durumlarda geç kalmak kötü bir karar olacaktır. Kararsız öğretmenler, öğrencilerini tereddüte, güvensizliğe ve zihinsel kargaşaya meyilli yetiştirirler. Temel noktayı anında kavrayarak kararınızı hemen verin; öğrencilerin kendilerini ayarlayabilmeleri için kararınızı öğrencilerinize zamanında açıklayın. Karar vermede kısa süreli ve uzun süreli sağlıklı düşünme biçiminizi de göz önünde bulundurun.
5. Örnek olun
Bölümünüzde, giyiminizle, konuşmanızla, dürüstlüğünüz ve başkalarının ilgilendiği konularda iyi bir örnek olmaya çalışın. Öğrencilerinizden derslere hazırlanmalarını, çalışkanlık, samimiyet, sorumluluk alma ve uyumluluk bekleyin; bunları öncelikle kendinizde gösterin. Yüksek ama ulaşılır olduğunu göstereceğiniz standartta olun.
6. Öğrencilerinizi tanıyın iyi olmalarına çaba gösterin
her bir öğrencinizi nereli olduklarından tutunda, kendileri için neyin önemli olduğuna ve kendilerini neyin üzeceğine varıncaya kadar tanımaya çalışın. Standartlarınızdan taviz vermeden gerçek ilginizi gösterin. Hatalarını düzeltici, başarılı olanları ise takdir edici olun. Farklılığa müsamaha gösterin ama tümüyle kontrolsüz davranmayın. Başarılı olursanız, öğrencileriniz bir arkadaş gibi size ilgi göstereceklerdir.
7. Öğrencilerinizi bilgilendirmeyi ihmal etmeyin
Öğrenciler neyi ve nasıl yapmaları gerektiğini bilirlerse en iyisini yaparlar. Onlar talep ettiğiniz şeylerin mantıklı olmasını beklerler. Verdiğiniz ödevleri açıklamanın yanında bunun neden gerektiğini de açıklayın. Onları yaptıkları şeyin önemli olduğu konusunda bilinçlendirin.
8. Öğrenciler arasında sorumluluk duygusunu geliştirin
Öğrenciler kendilerine verdiğiniz işi başarıyla yerine getirdiklerinde gururlanırlar ve başarı hissine kapılırlar. Onlara altından kalkabilecekleri ve sorumluluk alabilecekleri ödevler verin. Kendilerini geliştirici faaliyetleri özendirin ve inisiyatif kullananları ödüllendirin.
9. Ödevleriniz anlaşılır, denetlenebilir ve yapılabilir özellikler taşısın
Öğrencilerin, onlardan istediklerinizi anlamalarını sağlayın, problemleri çözme konusunda en uygun yolları gösterin. Öğrencilere inisiyatif kullanmaları ve kendilerini ispat etmeleri için fırsat tanıyın. Gerektiğinde yol gösterici olun. Standartlarınıza uyan sonuçları kabul edin, standartlarınızı aşan sonuçları ise ödüllendirin, standartlarınızın altındaki sonuçları ise düzeltmeye çalışın. Öğrencileri performanslarını en iyi şekilde kullanmaya teşvik edin ve çözümü bulmaları konusunda onlara yardımcı olun.
10. En uygun seviyede öğretmeye çalışın
Öğretme biçiminiz ve seviyenizin öğrencilerinizin altından anlayabilecekleri ve altından kalkabilecekleri düzeyde olmasına özen gösterin. Her bir öğrencinin ve her bir sınıfın kendine has özellikleri vardır. Her bir öğrencinin kapasitesini ve sınırlarını ve sınıfınızın “kimyasını” çözmeye çalışın.
11. Disiplin duygusunu kazandırmak için sevgiyi ihmal etmeyin
öğrencilerin konularında daha iyi olabilmeleri için kendilerinde güven ve iştiyak duygularını uyandırın. Kendilerine, sizin öğretmeye çalıştıklarınızı bildiklerinde neden, nasıl ve niçin daha iyi olacaklarını göstermeye çalışın. Müfredatın, metinlerin, sınıfın ve okulun ötesinde düşünmelerini sağlamaya çalışın. Etraflarındaki sınırlı kaynaklardan en iyi seviyede istifade etmelerini sağlamaya çalışın.
İşte size size bol miktarda iyi öğretmenin yolları.

“öğretmenler için 11 kural” başarılı, kabul görmüş, mesleğine kendini adamış unutulmaz öğretmen portreleri göz önünde bulundurularak dikkatli ve sistematik bir gözlem sonucu geliştirilmiştir.

Craig W. Nickisch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *